Vitaliteitsmanagement

Herkent u de kostenpost van hoog ziekteverzuim? Zijn bij uw organisatie de thema’s gezondheid, duurzaamheid en vitaliteit al besproken? De mate van vordering en kwaliteit hierin heeft u zelf in de hand.
Duurzaamheid kennen we in termen van producten en ondernemen. Maar duurzaamheid is ook een onderdeel van vitaliteit. Want herkent u hoge kosten door hoog ziekteverzuim? Hoe zijn de mensen die uitgevallen zijn met hun gezondheid en vitaliteit omgegaan?

Het thema vitaliteit komt meer en meer op de agenda. Organisaties worden zich steeds meer bewust van het belang hiervan. Vaak is echter niet duidelijk hoe zij als organisatie ervoor staan op het gebied van vitaliteit en hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Wat houdt ‘vitaliteit’ voor uw organisatie eigenlijk in?  Hoe wordt het onder de mensen beleefd?

Natuurlijk wilt u een gezonde organisatie met enthousiaste en vitale medewerkers. Mensen die lekker in hun vel zitten en energie hebben om hun werk te doen. Hoe u dat doet? . Een setting en sfeer te scheppen, waarbinnen mensen plezier ervaren en waarin zij het beste uit zichzelf en hun collega’s kunnen halen. Vitale medewerkers weten op een plezierige en gezonde manier invulling te geven aan hun werk en zichzelf vorm te geven in hun functie. Het zijn medewerkers met veerkracht en ervaren plezier in wat ze doen. Ze zijn pro-actief en enthousiast en staan met passie in het leven.
Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun gezondheid. Uw organisatie kan hier een ondersteunende rol in spelen. Managers en afdeling HR nemen in een belangrijke en actieve rol in bij vitaliteitsmanagement.

Vitaliteitsmanagement onderzoekt vragen en ontdekt mogelijkheden bij het gezond en vitaal houden van uw organisatie en uw medewerkers. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe uw medewerkers vitaliteit beleven en ervaren in uw organisatie. Medewerkers die eventueel rondlopen met klachten worden hierdoor vroegtijdig in beeld gebracht. Zowel de fysieke als de mentale gesteldheid. Met persoonlijke begeleiding, hulp of een gerichte aanpak op de juiste plek kan het voorkomen worden dat mensen ongezond verder gaan en ziek worden.  Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor uw organisatie.

Vitaliteitsmanagement en het nieuwe werken

Het nieuwe werken is gericht op ‘work-life balance’. Mensen kunnen op andere wijzen invulling geven aan hun werk dan op de standaard werkplek en standaard werktijden. Dit vraagt om persoonlijke verantwoordelijkheid van uw medewerkers en en hiervoor is duurzame veerkracht nodig. Een duurzame levensstijl is een vitale levensstijl. Vitaal zijn is veerkrachtig zijn.

Elke organisatie is uniek en vraagt een persoonlijke benadering. Kwaliteit is hierbij belangrijk, wat betekent dat de benadering effectief moet zijn. Omdat iedere organisatie met haar behoeften, vraagstukken en problematieken uniek is, is mijn benadering en aanpak hiervan ook zo.

 

Bookshelf 2.0 developed by revood.com