Vorige week vrijdag de NLP practitioners lesdag bij Smara Siddhi gestart met herhalen van de lesstof over strategieen. Heerlijk hoe gretig de cursisten waren om voor zichzelf helder te kunnen krijgen hoe zij hun eigen strategie in kaart kunnen brengen en hun successtrategieen kunnen vervmenigvuldigen. Ik geniet daar van!
Iedere cursist brengt een persoonlijke strategie in kaart en mailt me die, ik heb er al ruim 20. Mooi om te zien hoe actief ze hiermee aan de slag zijn gegaan en welk criterium ieder voor zich hanteert in hun strategie.
Strategieen was de vorige lesdag, vandaag verder met het leren S.M.A.R.T. maken van je outcome en het ontdekken van je “outcome sequitor” Ofwel, welke uitkomst heb jij voor ogen en wat is de meerwaarde hiervan voor jou, wat levert het je op. Dit laatste wordt vaak onderschat en vergeten, terwijl het juist de drijfveer is en je in actie brengt je doel, je uitkomst te realiseren.

S. Simpel en specifiek geformuleerd. Postief en eenduidig
M. Meetbaar, hoe kan je meten dat je je doel bereikt hebt?
A. Acceptabel en “As if”  Kan en mag het doel in deze contect? En kun je doen alsof je het al gerealiseerd hebt? (doe eens alsof het er al is, hoe is dat dan?)
R. Realistisch. Is het reeel? Ligt je doel binnen eigen controle en is het ook zonder schade voor je omgeving? Ofwel, is het ecologisch verantwoord?
T. Tijdsbewust. Wanneer wil je het gerealiseerd hebben. Zonder tijd, blijft het op je lijstje onder het kopje “ooit nog eens”

Na theorie in de ochtend is er de hele middag actief geoefend, 3 rondes in 3 tallen. Ieder had daarbij een keer de rol van client / subject, van programmeur / coach en van meta / oberserveerder.
Het oefenen was een integratie van lesstof en ik ervaarde het als een groot compliment dat mensen met plezier en enthousiasme aan de slag gingen en na afloop tevreden waren met zowel de uitkomst en actieplan van hun doel in hun rol als subject als met hun inzet als coach/programmeur. Ik heb trots rondgelopen, vragen beantwoord en feedback gegeven.

Het tempo lag hoog vandaag. De assistent-trainers en ik waren vervuld van veel energie en veel humor. Dit resulteerde erin dat de cursisten veel stappen hebben kunnen zetten en elke cursist een doel voor ogen. Een doel dat S.M.A.R.T. geformuleerd is, waarvan in kaart gebracht is waarom dit voor hen belangrijk is, wat het hen oplevert bij realisatie en wat stap 1 is om tot realisatie van dit doel te kunnen komen.

Klik voor meer uitleg en vragenlijst: Doelen stellen