Vorig jaar heb ik voor een netwerkgroep van de Kamer van Koophandel een boekrecensie geschreven over het boek   ‘Mood Maker’, Jo9789024401932-140x215hn Hokkeling en Laura de la Mar. Onlangs heb ik dit in het kader van vitaliteit gezet en me afgevraagd of gastvrijheid ook tot meer vitaliteit leidt.

Het boek Mood Makers gaat over het ontwikkelen van gastvrije organisaties. Mood Makers in de zin van sfeer makers. Menselijke sfeermakers die in een organisatie sfeer bepalen door een gastvrije, dienstverlenende instelling en houding. Het boek vertelt dat gastvrijheid tot een positief  veranderingsproces leidt en wat het effect hiervan kan zijn voor een organisatie, voor hun klanten, omzet, werknemers en toekomstig potentieel.

Samenvatting
“Gastvrijheid is zowel een zaak van het hart, als een zaak van het huis; als het hart open staat voor de ander, zal de voordeur van het huis vanzelf open gaan” – anoniem
Wat duidelijk wordt weergegeven is dat gastvrijheid niet door je eigen normen wordt bepaald, maar door die van de gast. De gast bepaalt of hij/zij iets wel of niet als gastvrij ervaart. Dit vraagt een andere kijk dan alleen die van jezelf. Een Mood Maker heeft deze flexibiliteit en is een ambassadeur van gastvrijheid en sfeer en is een inspiratiebron, gangmaker en uitstekende gastheer /-vrouw voor de mensen rondom hem/haar. Eén Mood Maker in een organisatie kan al tot verandering leiden en het thema gastvrijheid tot op de agenda van het allerhoogste niveau inspireren. Belangrijk hierbij is dat de organisatie open staat voor ontwikkeling en verandering en men bewust is van de fase waarin een organisatie zich bevindt, zodat gastvrijheid op een duurzame wijze ontwikkeld kan worden. De schrijvers spreken over: vervreemdingsfase (geen aandacht voor gast en gastvrijheid), pioniersfase (lokaal, kleinschalig initiatief), verbindingsfase (enkele pioniers vinden elkaar en schalen op), structureringsfase (planmatig werken binnen een deel van de organisatie) en groeifase (gastvrijheid is integrale kernwaarde en geborgd in zowel bedrijfscultuur als managementsysteem). Op basis van de fase wordt de juiste interventie gekozen. De fasen worden behandeld in de Mood-Maker-ontwikkelspiraal, een cyclische ontwikkeling met interventies onderweg die het proces en de ontwikkeling ondersteunen en waarbij zowel oog is voor het verleden als het heden als de toekomst.

Sfeermakers kenmerken zich door:   Vitaliteit bij mensen groeit door:
sfeer maken                                                         verbinding maken, relaties gastvrijheid inzetten, gastvrijheid te ontwikkelen                              levensaspecten inzetten, in balans geven en nemen
inspirerend op te treden                                   te delen met een open, flexibele en leergierige houding
mensen in beweging te krijgen                        te handelen vanuit het hart en worden gevolgd
onbaatzuchtige instelling                                  stellen grenzen vanuit innerlijke rust
pro actief gedrag                                                 pro actief gedrag
principe van ‘wederkerigheid’                          in verbinding te zijn met wat is: wat je geeft, krijg je
ervaren plezier en passie in hun werk             ervaren van plezier en passie in hun werk
staan positief in het leven                                  zien mogelijkheden en zijn gericht op kansen
voldoening en zelfwaardering uit werk          voldoening, visie en ervaring van zingeving

 

Met onze coachsessies nemen we werkaspecten van de professional mee en zullen we bovenstaande aspecten zeker met je bespreken en aan je vragen hoe jij gastvrijheid mee wilt nemen in jouw groei naar meer vitaliteit! Wij zijn ervan overtuigd dat gastvrijheid bijdraagt aan positieve veranderingsprocessen en dat dit mede ten goede komt van vitaliteit van mensen. Het is een manier om bruggen te slaan tussen de cultuur van het bedrijf enerzijds en de groei van authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden anderzijds. Persoonlijke groei en zelfmanagement leidt tot meer positieve (bedrijfs)resultaten, zoals terug te lezen is in mijn blog over mijn lezing van Dr. Jagdish Parikh.

 

Conclusie: Gastvrijheid draagt bij aan vitaliteit!

 

 

Het boek vind ik een aanrader voor iedereen die direct aan de slag wil om vanuit zichzelf binnen de organisatie gastvrijheid te introduceren. Meer informatie is te vinden op http://www.moodmaker.nl/