selfEen goede zelfsturing, zelf-management vaardigheden zijn belangrijk voor elke professional. Waarom? Omdat deze skills bijdragen aan persoonlijke tevredenheid en aan de groei van waar jij voor staat.

Wanneer je in een team werkt, vereist de mogelijkheid tot zelfsturing van de teamleden een oriëntatie op samenwerking in plaats van concurrentie. Dit is een belangrijk ingrediënt voor een omgeving om zelfmanagement aanwezig te kunnen laten zijn. Teams bereiken meer als ze zich niet hoeven te focussen op concurrentie, maar kunnen focussen op groei, gezamenlijk belang door  samenwerken. Het gaat om wederzijdse steun, wederzijds leren en wederzijds opbouwende kritiek.

Wat is belangrijk voor zelfsturing, zelfmanagement:
– heb een persoonlijke visie en doelen
– evalueer en bewaak je eigen prestaties
– heb kennis en vertrouwen in je eigen ideeën en visieself esteem
– benadruk en promoot je eigen ideeën en visie
– neem je verantwoordelijkheid
– maak onderscheid tussen werk en privé (met name belangrijk bij thuiswerksituaties)
– vraag ondersteuning, begeleiding, opleiding, intervisie
– maak gebruik van online tools en andere voorzieningen die je helpen je werk te managen en jezelf te sturen

Jezelf aansturen, zelfmanagement is moeilijk. Zelf de baas zijn over je werk vergt vaardigheden die je – net als rekenen en schrijven – moet leren. Vraag maar aan een doorsnee zelfstandige. Je eigen richting en acties managen, prioriteiten en grenzen stellen, time-, stress- en projectmanagement, actief netwerken, evalueren en bijsturen. De hele riedel. Veel mensen noemen zich wel graag een zelfsturende professional, maar zijn het nog lang niet.

Als je wil komen tot een zelfsturende groep die succesvol opereert, moeten de deelnemers goede interpersoonlijke vaardigheden hebben: zij moeten in staat zijn om te luisteren, te delen, gevoelig zijn voor de gevoelens van anderen, en zich inzetten voor de inspanningen van de groep boven persoonlijke kleinigheden en egoïsme. Natuurlijk kan niet iedereen dit gemakkelijk doen. Leren en ervaring in de coöperatieve groepsdynamiek is nodig. En een van de beste plaatsen om dit te doen is in een ondersteunende, zelfsturende groep! Hier ontwikkel je nog meer skills voor de zelfsturing van jouw groei en professie.
Zet de hierboven genoemde tips dan om naar het belang van de groep!

Kijk voor inspiratie ook eens naar dit boek over zelfsturing. Een boek over zelfsturing op initiatief van Martijn Aslander en Erwin Witteveen waarin meer dan 60 auteurs hun ideeën, voorbeelden, tips, etc. op het gebied van zelfsturing hebben opgeschreven.

Wanneer je dit een interessante blog vindt, heb je wellicht ook interesse in het artikel over de kracht van gastvrijheid. De combinatie levert je veel werkplezier, extra vitaliteit op!

 

Bron: 1. 2. 3.