“Ik wil niet meer voelen”,  hoor ik wel eens zeggen tijdens een coachsessie. Vaak wordt er mee bedoeld dat ze de emotie niet meer willen voelen 1238821_536584523056808_1685136616_nwaar ze last van hebben. Zich niet meer overmand willen voelen door hun emoties. Zichzelf graag zo laten zien dat ze meer in huis hebben dan deze (vervelende) emoties. De eerste reactie is dat ze het weg willen hebben, willen onderdrukken, niet meer willen voelen! Maar je kan niet niet voelen…. En het onderdrukken van gevoelens en emoties geeft frustrerende en gestreste gevoelens. Het kan relaties verstoren en het kan zelfs tot allerlei lichamelijke klachten leiden. Emoties hebben de natuurlijke drang zich te laten zien. Net als de natuur laten emoties zich niet tegenhouden om naar buiten, naar boven te komen.

Eerder sprak ik over meer plezier in je leven maken, maar wat doe je met die momenten dat je er niet eens aan kunt denken dat plezier nog mogelijk is?! Je jezelf overmand voelt door andere emoties en hier tegen moet vechten om ze te onderdrukken en jezelf staande te houden?!

Emoties zijn niet hetzelfde als gevoelens. Voelen doe je de hele dag door. Elk moment dat je waarneemt (bewust of onbewust) geeft je een gevoel. Van de meeste gevoelens zijn we ons niet of nauwelijks bewust en dat is ok. Omdat onze oren en neus continu ‘aanstaan’, onze hersenen steeds reageren op wat we waarnemen, staat ons gevoel nooit uit. En dat is maar goed ook, want ons gevoel geeft ons signalen over hoe we met de situatie om kunnen / moeten gaan:
– heb je bijvoorbeeld wel eens een moment waarop je achteraf tegen jezelf zegt: “eigenlijk wist ik dat …., ik had al zo’n voorgevoel”.  Herken je dat? Soms blijft het een onverklaarbaar gevoel en soms kunnen we het aan de hand van een vervolgsituatie zoals in dit voorbeeld alsnog duiden.
Gevoel geeft aan hoe we er nu op dit moment voorstaan en geeft signalen voor de vervolgstappen. Om dit gevoel waar te kunnen nemen hebben we er aandacht voor nodig, bewustzijn! Dit bewustzijn kunnen we met gesprekken en oefeningen vergroten. Je leert je gevoel waarnemen, herkennen alsook de betekenis ervan.

Het herkennen van gevoel kan je veel opleveren, want het negeren of te vaak negeren van gevoelens leidt tot emoties. Zoals ik mooi verwoord hoorde: “Emoties zijn een fysieke waarneming van een eerder genegeerd gevoel”.

Niet voelen kan niet, maar niet overmand raken door je emoties kan je dus leren!

free_227245Gevoel is een constant aanwezige factor in ons leven. Bij alles wat we doen, bedenken in de toekomst of herinneren uit het verleden. Elke situatie, elk moment creëert een gevoel. Gevoel is continu en altijd aanwezig! Je hoeft je er niet van bewust te zijn, het is er gewoon. Dit geldt niet voor emoties. Deze komen en gaan en worden aangewakkerd door onze gedachten die we hebben over de gevoelens die we ervaren. Volg je me nog?

Dus we zijn in een situatie, bijvoorbeeld op het werk met een collega die erg veel werkdruk ervaart en jou vraagt iets over te nemen. Deze situatie levert jou gevoelens op, die zijn er! Vervolgens brengt dit bij ons bewuste en onbewuste gedachtes en denkwijzen in beweging. Afhankelijk van de beweging komen er emoties vrij. Deze emoties hebben invloed op jouw gemoedstoestand.

Het is dus niet je eerste gevoel wat bepaalt hoe je gemoedstoestand is, maar je gedachten in het moment over die gevoelens die dan weer kunnen leiden tot emoties, welke op hun beurt weer de kracht hebben om je gemoedstoestand te bepalen.

Wanneer je een emotie ervaart, is hier een gedachte aan vooraf gegaan. Meestal gaat dit snel en onbewust. Soms weet je niet eens waar je slechte humeur vandaan komt en zeg je tegen je collega’s maar “ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt” in de hoop dat het daarmee af is.

Voor jezelf kan je dus eens ‘kijken’ naar je emotie en de gedachte die hieraan vooraf is gegaan. Het bespreken kan je helpen afstand te nemen van je emotie / meer los te komen van je emotie en meer zicht en grip te krijgen op wat er aan vooraf is gegaan. Weet dat het een emotie is die je hebt en dat het niet is wie jij bent. Het zegt je dat je aan een eerder gevoel voorbij bent gegaan. Doe je dit te vaak, het negeren van je gevoel, dan kunnen de emoties sterker en sterker worden en zelfs tot lichamelijke klachten leiden. 206023_407336759308095_369514927_n

Emoties zijn niet raar. Ze komen voort uit gevoelens en je kan niet –  niet voelen.

Emoties zijn gekoppeld aan ‘mens zijn’ en zijn universeel!

Wanneer je last hebt van emoties of onverklaarbaar lichamelijke klachten kan hier het niet bewustzijn van gevoelens onder liggen. Coaching gericht op bewustzijnsontwikkeling helpt je dit helder te krijgen. Even een spiegeltje om daarna weer zelfstandig verder te gaan, vanuit jouw kracht en op je gevoel…

Bron:
“emoties, wat moet ik ermee” van Marja Postema