Naar aanleiding van reacties op mijn vorige blog over emoties en het feit dat je niet niet kan voelen borduur ik vandaag voort over het verband tussen voelen, emoties en ons lichaam, het fysieke. Je emoties de vrije loop geven, leidt tot meer vitaliteit

Je kan niet niet voelen, maar je kan wel kiezen je emoties niet de vrijheid te geven. Althans sommige van ons kunnen dat goed en anderen juist minder goed. Als je het mij vraagt is het de kunst je emoties in vrijheid te laten bestaan en er met je lichaam die beweging aan te geven die de betreffende emotie aangeeft. Hiermee bedoel ik dat je je lichaam in een blije houding meebeweegt bij een blije emotie en naar een verdrietige houding bij een verdrietige emotie. Kun je je een verschil van houding voorstellen bij een blije uiting of een verdrietige uiting? Het hoofd zal bij een verdrietige houding meer naar beneden gebogen zijn en schouders zullen waarschijnlijk meer voorover hangen dan bij een blije lichaamshouding. Zo kunnen we met ons lichaam uiting geven aan onze emoties. Emoties vrijheid geven en mee bewegen met de beweging die de emotie ons lichaam wil laten maken. Het klinkt wellicht wat heftig, maar het is niets anders dan een borst vooruit bij een emotie van trots, een voorover gebogen houding bij verdriet of gebalde vuisten en aangespannen bij woede. 246435_477061892342405_268550130_n

Ons lichaam geeft naar buiten uiting aan wat er van binnen bij ons leeft. Op deze manier kunnen we het lichaam als een informatiebron beschouwen. Ook voor informatie die binnenin ons leeft en waaraan wellicht nog geen uiting gegeven is.

Sommige mensen kunnen heel gemakkelijk hun emoties via hun lichaam de vrijheid geven. We zien en ervaren deze mensen dan als ‘spontane mensen’. Zij denken niet eerst na over de beweging van de emotie, maar geven direct vrijheid aan de emotie en uiten deze. Wanneer je dit doet biedt je geen weerstand (meer) aan de beweging die je lichaam wil maken door emoties. Wanneer de weerstand wegvalt en er een vrije doorstroom is, dat heb ik bij natuurkunde al geleerd, komt er meer energie vrij, weet je nog? Zo is dat ook voor ons lichaam.
Minder weerstand in het tegenhouden van emoties geeft meer spontaniteit en leidt tot meer vitaliteit. Meer vitaliteit, omdat je jouw emoties de vrijheid in bewegen geeft, zonder begrenzing of rem. Elke emotie draagt een grote of kleine mate van energie bij zich die zich dan vrij in je lichaam kan bewegen. Ooit boosheid gevoeld? Weet je nog waartoe dat jou bewogen heeft? Het is voor veel mensen het punt waarop ze (eindelijk) in actie komen!

Soms hebben we een hand nodig om de emoties die we lang niet deze vrijheid hebben gegeven vast te pakken en de vrijheid te geven. Een hand die ons ondersteunt, omdat we bang zijn geworden dat onze emoties zo groot, veel en heftig zijn geworden dat we er ons niet bij staande kunnen houden. Uit ervaring weet ik dat het mogelijk is deze emoties weer de vrijheid te geven. Je lichaam weer de ruimte te bieden met emoties mee te bewegen, zonder dat je omvalt of dat de grond onder je voeten verdwijnen zal.

De juiste setting met veiligheid en vertrouwen kan je voldoende ruimte bieden om je lichaam van deze emoties te ontladen. Natuurcoaching is hierbij een krachtig middel en helpt je weer in contact te komen met jouw gevoel en ook jouw kracht, waardoor emoties weer in vrijheid aanwezig kunnen zijn.

Voel welke beweging je lichaam nu voor jou wil maken en maak een begin met te voelen hoe het is als je die volgt…

Mocht je naar aanleiding van deze blog vragen hebben, schroom dan niet me te bellen, mailen of skypen. Mijn missie is om mensen weer in beweging te helpen. Ik deel mijn kennis en ervaring graag met je en soms is iemand met een kort moment en een paar woorden al vooruit geholpen!