young-beautiful-doctor-table-29624827Nu ik met gebroken tenen letterlijk even stil heb moeten staan heb ik ook tijd gehad om eens terug te kijken naar wat er allemaal op mijn pad gekomen is. Zo kwamen ook verschillende gesprekken met collega professionals van beroepsvereniging Integrale Vitaliteitkunde (ViV) in mijn gedachten voorbij. Ik ben lid van deze beroepsvereniging en waardeer de professie en passie waarmee ze actief zijn. Ik doe er regelmatig werk voor, waaronder redactionele klussen.

En dat deed me vanuit mijn eigen situatie nu terugkijken naar de gesprekken en schrijfstukken gerelateerd aan ondernemerschap in de zorg. Wist je dat veel professionals in de zorg als zelfstandige gestart zijn uit liefde voor mensen? Dat de meesten geheel of gedeeltelijk uit een dienstverband gestapt zijn? (vrijwillig of gedwongen)  En dat het hun drive was die ervoor zorgde een manier te vinden om meer vanuit eigen visie, eigen kracht invulling te kunnen geven aan zorg voor mensen. Het maakte mijzelf weer van een aantal zaken bewust en ik deel het graag met jullie!

 De meeste redenen die ik hoorde waren:
– te weinig aandacht voor de mens achter het probleem, ik wil het anders doen;
– teveel wisselende diensten bij het werken in zorginstellingen;
– minder uren willen werken of te weinig zelf in kunnen vullen van werktijden;
– teveel bureaucratie, teveel administratie welke ten koste gaat van zorg en menscontact;
– een switch van beroep richting coach of therapeut na een persoonlijke ervaring waarin zorg voor zichzelf nodig was (door zichzelf en/of anderen en hier nu zelf actief in willen zijn: ervaringsdeskundigen).

De stap om daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan is niet voor iedereen even snel of eenvoudig gezet. Een aantal zekerheden kunnen wegvallen zodra je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat. Dit heeft vaak niet alleen een effect op onszelf, maar ook op onze omgeving. Ik ontdekte dat hier enerzijds weinig over gesproken wordt en dat er anderzijds heel veel behoefte aan is.  Natuurlijk hoor ik wel dat geld en/of andere onzekerheden een rol spelen, maar we gaan zelden op deze inhoud in bedoel ik, terwijl hier juist wel behoefte aan is. Veel zorgzame mensen zijn goed georganiseerd thuis in het overzicht behouden en zorgen dat er voor iedereen voldoende is. Het is een angst dat het kan veranderen, en het is een angst dat hierdoor wellicht niet meer die rol vervuld kan worden die voorheen wel mogelijk was en dat hiermee niet meer aan eigen verwachtingen richting anderen voldaan kan worden. Een verandering van werk die effect heeft op zowel onszelf als onze omgeving en waarbij het logisch is dat de startende ondernemer een leerperiode krijgt, toch?

Een vraagje tussendoor: hoeveel leertijd geef jij anderen? En nu aan jezelf in jouw ondernemerschap?  Intervisie, overleg, sparren, een beroepsvereniging, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc. kunnen ontstane gaten opvangen. Toch ontdek ik vaak dat professionals die actief werkzaam zijn in de zorg de ander meer voorop zetten dan zichzelf, met name om gaten voor anderen op te kunnen vullen. En als we dit teveel doen verliezen we de focus op ons werk, op onze visie, op onze reden voor zelfstandig ondernemerschap. En voordat we het weten voelen we ons als het ware een werknemer van ons eigen bedrijf en van onze klanten, in plaats van een werkgever voor onszelf met zelfstandige zorg voor onze klanten.

Herken je dat? Dat je als zelfstandige weer verzeild bent geraakt in regels, bureaucratie, administratie en teveel uren werk? Weet jij nog wat jouw motivatie, beweegreden en verwachting was om als zelfstandige te starten? En hoe is dat nu? Ben je daar nu nog mee in contact? Van een aantal van jullie weet ik dat jullie hier nu volmondig “Ja” op zeggen en dat is heerlijk! Ondernemerschap is echter ook meegaan met wat er rondom je gebeurt en je hierin flexibel en vanuit eigen kracht staande kunnen houden.
business_people_highdefinition_picture_3_hd_picture_168043
De zorgsector is sterk in beweging. Er is een miljardenbezuiniging op de AWBZ en het doorschuiven van taken naar de WMO bij gemeenten zijn ingrijpend. Het CPB spreekt naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord (najaar 2012) zelfs over een besparing van 10 miljard in 2015 in de zorgsector. De vraag hierbij is ook voor ons welk effect dit mogelijk op ons kan hebben. Er zijn veranderende financieringen van “zorg”, verlaagde budgetten en toenemende behoefte aan “zelf kiezen” bij de klant . Het zijn allemaal ontwikkelingen waarmee wij als zorgverlener en zelfstandig ondernemer te maken krijgen.
Welke kansen liggen hierin voor ons als coaches en therapeuten?
– Het vraagt om een duidelijke positionering en een specialisatie van jou en je bedrijf, je praktijk: wat maakt jouw bedrijf, praktijk onderscheidend? Wat maakt jou onderscheidend van de andere aanbieders, waar liggen je sterke punten, waar vragen je klanten specifiek om en zijn je concurrenten wellicht partijen om mee samen te gaan werken zodat je elkaar kan versterken? Allemaal kansen om mee aan de slag te gaan en waar de huidige ontwikkelingen je extra ruimte voor geven. Klanten willen graag keuzes, maar ook samenwerkingsverbanden zien, zodat ze wel gebruik kunnen maken van een specialisme, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze op een nieuwe plek terecht komen. Werk hiervoor samen met (andere) doorverwijzers en zorg dat zij jou kunnen introduceren bij deze klanten.
2 punten die belangrijk zijn in het profileren van jezelf als merk in jouw ondernemerschap:
– hoe positioneer jij jouw bedrijf inclusief jezelf richting jouw markt? wat maakt jouw bedrijf, praktijk onderscheidend? Wat maakt jou onderscheidend van de andere aanbieders, waar liggen je sterke punten, wat maakt jou uniek, waar vragen je klanten specifiek om en zijn je concurrenten wellicht partijen om mee samen te gaan werken zodat je elkaar kan versterken?
Hoe positioneer jij jouw bedrijf en je zelfstandig ondernemerschap richting jouw zelf en jouw omgeving? Zorg jij net zo goed voor jezelf als je van je werkgever verwachtte dat zij voor jou zou doen? Inclusief vakantiegeld, pensioenregeling, op tijd een loonsverhoging, ziektegeld en een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het zijn onze gedachten die onze houding bepalen en ons van ons pad en uit onze flow kunnen houden. Tegelijkertijd kunnen deze gedachten zo sterk ingesleten patronen gecreëerd hebben, dat het extra aandacht of extra hulp vraagt om deze te doorbreken. Dat lukt zelden alleen en dat is ook weer terug te zien aan het aantal coaches dat op dit vlak in stijgende mate toeneemt. Zie jij het verband ook?
Mijn inziens vraagt ondernemerschap om continu in beweging te zijn. In beweging vanuit jezelf, jouw levenskracht richting jouw eigen krachtpad, waar klanten stukjes met je meelopen. Hier is het waar je jouw vitaliteit voelt en hetgeen je doet je in een flow houdt en energie brengt.