Als vervolg op de voorgaande blog heb ik hier een aansluitend verhaal voor je:

Ken je dat? Iemand vraagt je wat jij doet. En je merkt dat je steeds weer twijfelt over hoe je dat zult verwoorden? Of dat je zegt dat je een eigen bedrijfJE of praktijkJE hebt? Of dat je een heel verhaal aan het vertellen bent en het lastig vindt het in het kort uit te drukken wat je nu precies doet omdat je zoveel doet?
Ik zeg voor mezelf: “check, herkenbaar!” “been there, done that!”
En ken je ook dat je gevraagd wordt voor wie precies je werkt, wie je doelgroep is en dat je zegt: “iedereen”?
Ik zeg weer “check, herkenbaar!” en “been there, done that!”
In een nascholingsdag voor coaches en therapeuten kwam “Ken je niche” aan bod: In je niche doe je het werk dat je het allerleukste vindt voor de mensen die je het liefst wilt

young-beautiful-doctor-table-29624827

helpen én die jou het meeste nodig hebben. Hiermee zet je jezelf neer als een merk. En ik heb ontdekt en geleerd hoe ik dat kan doen. Wat ik nu zeg is: Ik ben coach, trainer bij Inner Dreams en ik begeleid vrouwelijke professionals in het ervaren van meer balans. Ik leer ze hoe ze hun intellect kunnen verbinden met hun innerlijke wijsheid: “Wisdom of the body”.
Hiermee bedoel ik dat ik professionals leer werken en leven vanuit eigen kracht. Voortbewegen vanuit eigen potentieel. Dat geeft weer ruimte voor rust, energie en groei: meer vitaliteit, levenskracht. Ik spreek daarbij uit eigen ervaring wat het voor mij gemakkelijker maakt te vertellen en voor de ander gemakkelijker om aansluiting te kunnen vinden als zij het herkennen.
Met deze zinnen, deze woorden kan ik me flexibel opstellen richting mijn gesprekspartner en krachtige woorden gebruiken, zonder dat ik me steeds hoef af te vragen wat ik antwoord op wat ik doe. Hier past alles voor mij in en sluit ik aan op de wensen, problemen van mijn doelgroep: de hoger opgeleide vrouw die het wel weet, maar nog niet altijd kan en kortgezegd het weten of het zelf kunnen bedenken verwart met het zelf moeten kunnen. (Volgens mij is dat menselijk goed, want ik herken het bij praktisch elke coachklant, jij?)
Houd dit in dat ik mannelijke professionals of andere vrouwen en mannen of kinderen niet help? Nee, dat houdt het niet in. Het houdt nog steeds in dat ik iedereen help, maar het houdt ook in dat ik me niet op iedereen richt. Ik heb een focus aangebracht en dat geeft mijzelf meer rust en energie. Het is belangrijk bij het helder hebben van je bedrijfsvoering op wie jij je richt en met welk verhaal jij op pad gaat, voor welke doelgroep jij op pad gaat.

Het maakt uit met wie jij je omgeeft. Omring je met mensen die jou steunen in jouw kernwaarden en waarmee jij jezelf makkelijker neer kan zetten en op kan tillen. Voor mijzelf geldt dat ik hier ook samenwerkingsverbanden uit haal waardoor ik zelf meer en meer finetune, meer kan specialiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen voor nog steeds diezelfde doelgroep:
– Mensen die met vermoeidheid, te weinig energie te kampen hebben;
– Mensen die vanuit hun omgeving leven in plaats vanuit zichzelf en dit willen veranderen.
Hierbij zet ik mezelf in als voorbeeld richting deze specifieke doelgroep. Ik kan me inleven in hun situatie, heb zelf ervaring als vrouw met balans houden in werk en privé, ken hun grootste problemen en verlangens en heb een stappenplan ontwikkeld hoe ik hen hierin kan begeleiden.

action_woman_2018987 manieren om te werken aan een ijzersterk merk
1.  Definieer je doelgroep en vernauw deze
2.  Benoem de grootste problemen en verlangens van je klant
3.  Maak het resultaat urgent / vernauw het resultaat dat je belooft
4.  Deel je persoonlijke (kwetsbare) verhaal
5.  Gebruik een bijzondere methode en een duidelijk stappenplan om het probleem op te lossen
6.  Weerleg een veelvoorkomend misverstand over dit onderwerp
7.  Succesfactoren voor een persoonlijke merk

Ik persoonlijk ben gestart vanuit een ziektebed met extreme vermoeidheidsklachten en veelvuldige keelontstekingen. Ik ontdekte hoe ik vanuit verschillende hoeken in de zorg op verschillende manieren bekeken werd: psychisch en fysiek werd ik aan verschillende onderzoeken onderworpen en ik was te moe om hier weerstand tegen te bieden. Bij een arbeidsdeskundige vertelde ik mijn verhaal en werd ik gehoord. Ik had het in eerste instantie niet door, zo gewend was ik geraakt dat er voor mij besloten werd en ik alles maar onderging. Op het vervolggesprek kwam hij terug op wat hij gehoord had. Rustig, liefdevol en met aandacht. Hij sprak vanuit zijn hart en dit ging niet over mijn klachten, maar over wat dit alles voor mij betekende en wat ik hierbij voelde. Dat de dokters hun werk moesten blijven doen, maar wat wij ondertussen konden kijken wat het mij had gedaan, deze situatie. En waar ik voor mezelf nog wensen en mogelijkheden zag om naar toe te gaan. Ik was verbaasd, maar ook een doener en genoot alweer een beetje bij het idee alleen al dat ik toch weer iets kon gaan doen. Ik heb hem maar een paar keer gesproken. Geen enkel gesprek was pushend richting mij of gaf mij het gevoel dat ik vanuit zijn agenda snel aan het werk moest. Nee, hier was voor mij betrokkenheid en aandacht voelbaar geweest. Het gesprek met deze man (meneer Goedhart, hoe toepasselijk is dat!?) is voor mij het startpunt geweest van een verandering. (Weet je nog ik in mijn vorige blog sprak over ‘Ondernemerschap in de zorg’ en de aanleidingen? Zie hier een van mijn inspirators 😉 )
Ik mocht mijn visie veranderen, ontdekken wat ik zelf wilde, hoe dat voor me voelde en welke acties hierbij zouden horen. In overleg met het UWV ben ik in 2004 aan de slag gegaan met NLP en in 2005 heb ik de stap gezet naar het zelfstandig ondernemerschap. Ik heb het nooit als zwaar werken ervaren, maar zag wel vaak hobbels en beren op de weg. Iets wat ik vervelend vond van mezelf en waar ik last van had, ik vond dat ook geen goede eigenschap voor een ondernemer. -> Echter! -> Momenteel wordt ik voor deze kwaliteit gevraagd bij een project. Ik zie valkuilen die anderen over het hoofd zien en hiermee hebben we voordeel in de voorbereiding. Ik kan je zeggen dat het mij nu een heel ander gevoel geeft, terwijl het nog steeds dezelfde kwaliteit is, maar het wordt nu anders belicht. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat dit denkpatroon nog steeds in mij aanwezig is. Het laat me alleen niet meer tot stilstaan brengen, zoals het dat eerst wel kon. Door ontwikkeling en ervaring kan ik nu toch doorgaan en stappen zetten. Het werken met het fysieke, de verbinding houden tussen body & mind is hiervoor een leidende factor voor mij. (BML, Body & Mind Language, wat het fysieke helpt zich te bevrijden van eerder vastgezette patronen en verkrampingen).

Ik leer mensen hun bewegingen kennen, de zwakke, de sterke en de onbekende. Niet omdat het zwakkere, sterkere of onbekende zijn, maar omdat mensen het vaak beoordelen en de zwakke kant als hun schaduwkant ervaren, niet mooi van zichzelf vinden en het vervolgens wegdrukken. In mijn ondernemerschap deed ik dat bij mezelf ook. Herkenbaar voor jou? Hiermee druk je ook de sterktes en kwaliteiten die aan deze schaduwzijde verbonden zijn weg, hartstikke jammer!!

535099_385799858128452_138274038_nDoor mijn persoonlijke ontdekkingstochten richting mijzelf ken ik beide kanten, althans, van wat ik reeds ontdekt heb, want er is vast nog veel meer te ontdekken! Hetgeen waar ik me destijds voor schaamde dat ik ziek werd en mijn baan door verloor, kan ik nu ondersteunend en als kracht inzetten: open en uitnodigend, moedig en daadkrachtig, verhalend schrijven, integer werken, zachtaardig en gevoelig, analytisch en een groot denkvermogen. Hiermee en met de kwaliteiten die ik al van mezelf kende kan ik als ondernemer goed uit de voeten. Ik zou je willen uitnodigen datgene wat jij van jezelf tot nu toe als een mindere kant van jezelf beschouwde eens in het licht te zetten en te onderzoeken welke kwaliteiten hieronder liggen of hieraan verbonden zijn.
Maak eens een overzicht van je sterke en je zwakke kanten en ga aan de slag met het overzicht wat jij tot nu toe ‘zwak’ benoemde. Welke kwaliteiten zitten hierin verscholen?
Voorbeeld: beren op de weg zien en daardoor niet in beweging komen -> goed valkuilen vooraf in kunnen schatten en daardoor beter beslagen ten ijs kunnen komen, beter kunnen anticiperen op je doelgroep.
Ontdek eens wat dan overeenkomt met de punten uit het overzicht wat je al je sterke kanten noemde en hoe je dit kunt omschrijven. Komt dit overeen met wat je doet in je werk? Zijn dit de dingen die je het allerliefste doet? Voor de mensen waarmee je het allerliefst werkt? Herken je kwaliteiten voor jouw merk in jouw niche!

Veel plezier met deze ontdekkingstocht en werk met deze kwaliteiten van binnen naar buiten!
Dat doet je energie weer stijgen en maakt het makkelijker jouw vitaliteit in te zetten voor je klanten.
Voeg ‘weten’ dat je dienst van waarde is toe en je hebt een ijzersterk merk om neer te zetten.