Veranderen met NLP, Neuro Linguistisch Programmeren

Vroeger was je pas vanaf je 23e meerderjarig en had je tot de leeftijd van 27 jaar toestemming nodig van je ouders bij beslissingen zoals trouwen. Dit alles is nu veranderd en vanaf 18 ben je meerderjarig en mag je zelf je beslissingen hierover nemen. Je hoeft geen toestemming meer te hebben van je ouders en als ze het er niet mee eens zijn, hoef je niet meer naar het kantongerecht om alsnog toestemming te krijgen.

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het brein, is de leeftijd van 23 of 27 toch niet zo vreemd en hoewel tijden veranderd zijn, is de volgroeiing van ons brein nog steeds tussen de 23-27 jaar! We zijn dan minder gevoelig voor prikkels, verliezen wat wilde haren en worden rustiger. (Bij mensen met prikkelstoornissen zoals bij mensen met adhd of andere stoornissen in het autistisch spectrum verloopt de groei van het brein langzamer en ligt de leeftijd tussen 27-35).

Oefening:  Neem eens even de tijd en breng van elke 7 levensjaar jouw persoonlijke hoogte- en dieptepunten in beeld. Wat valt je op?

brein zenuwcel verandert verbindingen onder invloed van NLP

brein zenuwcel verandert verbindingen onder invloed van NLP

 Ons volgroeide brein:

– volgroeid tussen 23-27 jaar (bij sommige aandoeningen kan dat vertraagd zijn, ligt het tussen 27-35 jaar)
– weegt ca. 1,5 kg.
– heeft ongeveer 100.000.000.000 (100 miljard) zenuwcellen
– kan met elke zenuwcel ca. 5.000 verbindingen leggen

Vroeger dacht men dat je volgroeide hersenen niet meer konden veranderen. We weten nu wel beter en dat is waar NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren zich mee bezig houdt.

Volgroeid, maar niet onveranderlijk:
– er kunnen nieuwe zenuwcellen blijven groeien (nieuw gedrag aanleren)
– leren, coachen, trainen kan nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen maken (oude, pijnlijke, belemmerende verbindingen neutraliseren, oplossen of vervangen door nieuwe, plezierige en krachtige verbindingen)
– leren, coachen, trainen kan bestaande verbindingen verstevigen, bekrachtigen (bestaande, plezierige en krachtige verbindingen herkennen, benutten, sterker maken)

Momentje: Wanneer jij terug kijkt op jouw leven wat kan je dan bedenken dat je wél gelukt is, waarvan je eerst dacht dat je het niet zou kunnen? Of iets waar je tegenop zag en later mee bleek te vallen?
Of misschien weet je nog hoe je fietsen, zwemmen, autorijden of schaatsen geleerd hebt….
En wat zou jij anders willen doen, of wat wil jij nog leren?

Hoezo houdt NLP zich bezig met veranderen?
Met nieuw gedrag leren, coachen, trainen, patronen doorbreken?
De letters NLP staan voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro staat voor ons zenuwstelsel (waaronder ons voelen en denken), Linguïstisch voor taal (onze communicatie) en Programmeren voor ons gedrag (wat doen we en hoe doen we dat). NLP verkent de relatie tussen deze 3 aspecten en leert ons hoe ervaringen en gevoelens tot stand komen. NLP bestudeert de structuur van de menselijke ervaring, gericht op de communicatie daarin.

NEURO: ons zenuwstelsel, de neurologische processen die ontstaan door wat we in de wereld om ons heen waarnemen. We nemen waar via onze zintuigen: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Wat we waar nemen vormt onze informatie voor ons eigen unieke model van de wereld.
LINGUISTISCH: staat voor taal, verbaal en non-verbaal en heeft een belangrijke betekenis. Door taal geven we betekenis aan onze ervaringen die we opgeslagen hebben in ons wereldmodel. Taal, de betekenis die we geven aan onze ervaring, beïnvloedt ons denkproces, wat we voelen en hoe we ons gedragen.
PROGRAMMEREN: het opslaan van onze ervaringen in ons zenuwstelsel doen we veelal op een zelfde manier en ook in de betekenis (taal) die we eraan geven zien we overeenkomsten, patronen en structuren. NLP leert ons deze patronen te herkennen en geeft ons de keuze deze te veranderen.

NLP :
– brengt de structuur van een (eerdere) subjectieve ervaring, menselijke ervaring in kaart en kan hier verandering in brengen welke (wel) leiden tot (zelf)waardering, (zelf) acceptatie en (zelf)liefde
– modelleert (brengt menselijke vermogens in kaart om ze over te kunnen dragen) met als doel mensen meer keuzemogelijkheden te bieden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling
– is een communicatie methodiek waarmee je makkelijker zowel in contact met jezelf als met anderen komt en minder communicatiestoornissen hebt.

Heb je nog een momentje? Onze fundamentele gedachten noemen we onze overtuigingen. Neem iets in gedachten wat jij graag anders wil doen of anders wil hebben. Dat kan een andere baan zijn, een ander huis, maar ook die ene vakantie, dat ene paar schoenen of net dan ook. Wat heb jij al heel lang op je lijstje staan? En waarom staat het nog op jouw lijstje? Waar wacht je op? Waar ben jij van overtuigd dat je er nog geen actie op ondernomen hebt?

Welke 1e kleine stap kan jij nu zetten om hier beweging of verandering in te brengen? 

Voldoende uitdagingen voor het brein!

Voor een persoonlijke ervaring in het strekken en oprekken van je brein kan je ook contact opnemen voor een persoonlijke afspraak via leonne@innerdreams.nl of 06-48072005