Per januari 2015 staan ons veranderingen in de zorg te wachten! Wat heeft dit voor gevolgen?
Heb jij het overzicht voor jezelf helder? Ik heb het hieronder in 1 overzicht voor je samengesteld.

 

De grootste veranderingen liggen op het vlak van:
basispakket zorgverzekering -> eigen risico 2015 wordt € 375,00 Wijkverpleegkundige is toegevoegd aan basiszorg. Hier kan ook PGB voor ingezet /aangevraagd worden.
bescherming en zorg jeugd -> alle jeugdhulp wordt door de gemeente gecoördineert. Per gezin komt er één plan! Dit komt in de ‘Nieuwe Jeugdwet 2015’
zorg, begeleiding en ondersteuning thuis (WMO) -> de wijkverpleegkundige is terug in de wijk en de gemeente regelt de andere zorgaspecten in huis, zonder medisch karakter.
verzekerde zorg thuis (Zvw) -> medische zorg aan huis is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet
zware, langdurige zorg (Wlz) -> in plaats van zorg in een instelling wordt deze zware zorg nu ook thuis aangeboden, waardoor mensen langer thuis/samen kunnen blijven wonen. Hiervoor kan ene PGB aangevraagd worden. Er is een speciale regeling getroffen voor de huidige 14.000 mensen
zorgtoeslag -> lees hier meer over zorgtoeslagen -> bereken hier zelf uw zorgtoeslag

 

Overzicht uitzoekenAfgelopen week ontving ik een update over de veranderingen in 2015. Conclusie is dat de zorg ingrijpend gaat veranderen, maar dat er voor veel mensen onduidelijkheden over zijn. Ook van cliënten kreeg ik verschillende vragen: wat gaat er veranderen? Welke zorg wordt aangeboden cq. vergoed? Waarvoor kan ik hier terecht?

Ik ben ermee aan de slag gegaan. Heb gevraagd, gebeld en gemaild en er is onderstaand overzicht van zorgbronnen voor iedereen uit gekomen.

Zorg dient gericht te zijn op vitaliteit, verbetering van levenskwaliteit. Voor vergoedingen van sessies bij Inner Dreams per januari 2015 kan per zorgverzekeraar een verandering zijn, dat dient eenieder in zijn/haar aanvullend pakket van de zorgverzekeraar na te kijken. Er zijn vanuit Inner Dreams geen andere wijzigingen. Een consult vanuit Inner Dreams dat vergoed wordt via de aanvullende zorgverzekering, valt onder  ‘Natuurgeneeskunde‘ of ‘Psychosociale hulpverlening’ of ‘begeleiding’ bij PGB. Aanvullende zorg is een aanvulling op je basiszorgverzekering die je zelf voor 01 januari moet regelen.
Het kan je helpen vooraf te weten welke verzekeraars wat  voor jou vergoeden: overzicht vergoedingen 2015 vanuit de aanvullende zorgverzekering (en volgens overzicht beroepsvereniging ViV)
Ik ben als Léonne Meijs geregistreerd als professioneel therapeut bij zowel ViV als bij SRBAG

 

Hieronder een overzicht van een aantal bronnen waarmee je meer informatie vindt en kunt ontdekken wat het voor jou voor gevolgen heeft:

Een onafhankelijk initiatief van Achmea is de website www.waarkrijgikmijnzorg.nl over veranderingen in de langdurige zorg. De website is voor iedereen toegankelijk, ongeacht waar je verzekerd bent.

Zorgwijzer vertelt hier over de overgangsregeling van AWBZ naar WMO en WLZ per 2015

PerSaldo richt zich op zorgvragers met een PGB, Persoons Gebonden Budget en heeft hier een overzicht voor 2015 neergezet. Inclusief een stappenplan ‘trekkingsrecht’ (samenwerking met de SVB die hier uitlegt geeft over wat je moet doen en het hier zichtbaar maakt middels een video)

Ook bij rijksoverheid is informatie beschikbaar:
Veranderingen in de jeugdzorg www.voordejeugd.nl
V
eranderingen in de langdurige zorg, waardoor taken van AWBZ (in natura of met PGB) overgaan naar naar zorgverzekeraars en gemeenten: WMO per 2015 

Hoe de verandering uiteindelijk vorm gegeven wordt, kan per gemeente verschillen. De overheid geeft alleen aan waar iedere burger en instantie in Nederland zich aan dient te houden.

 

Ik werk met mensen aan hun vitaliteit. Breng beweging in wat vast zit. Beweging in doen, denken en voelen, zodat er minder stress, piekeren en zenuwen zijn en er meer ontspanning, rust en balans kan ontstaan. Wil je een keer kennismaken en ervaren hoe ik dat doe? Bel 06-48072005 of mail leonne@innerdreams.nl voor een gratis kennismaking

Je kan onze gratis vitaliteitstest doen.

 

Voor nu wens ik je een warme decembermaand en goede keuzes voor 2015!

Vitale groeten van Léonne