Wanneer ik hoor over duurzame inzetbaarheid, denk ik aan vitaliteit. Het woord wordt steeds vaker gebruikt en steeds vaker gekoppeld aan de inzetbaarheid van (oudere) werknemers.

Beleidsmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als (positieve) gezondheid.
Vitaliteit blijkt aan de hand van 3 kerndimensies meetbaar te zijn: Energie, motivatie en veerkracht.
Vitale werknemers; energieke, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers zijn bevlogen werknemers!
De mate van bevlogenheid en vitaliteit zijn meetbaar via de werk-energie analyse.
Neem contact met me op voor een afspraak voor meer informatie over deze analyse voor werknemers of teams.

Vitaliteit is meetbaar en merkbaar in de volgende elementen:

Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand en herstelvermogen.
Mentaal: aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijven leren, zelfreflectie.
Sociaal-Emotioneel: inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken, leiderschap.
Inspirationeel: zingeving, goede doelen stellen, maatschappelijk verantwoord, motivatie/drijfveren, balans werk & privé

Bij tegenslag in het dagelijks leven heeft dat impact op één of meerdere van de hierboven genoemde elementen. In welke mate en voor welke duur is per persoon verschillend. Wanneer de mens in kwestie onvoldoende begeleiding krijgt, de situatie met impact te verwerken, kan de gebeurtenis onverwerkt opgeslagen worden in het fysieke. Het tast op dat moment de vitaliteit en veerkracht van deze persoon aan. Dit kan in eerste instantie minimaal merkbaar zijn op het werk, het dagelijks leven of de balans tussen werk-privé:
– verminderde concentratie
– verslechtering in het geheugen
– sneller geprikkeld, geïrriteerd

Een volgende tegenslag kan hierdoor meer impact hebben en er kan een moment ontstaan dat iemand niet meer zonder hulp verder kan. De gebeurtenis op zichzelf lijkt de aanleiding, maar kan de druppel van een reeks zijn die de emmer doet overlopen.
Ervaring leert dat mensen met emotionele problematieken, zoals die zich voor kunnen doen bij verdriet of angst door verlies, ontslag of trauma zonder begeleiding in een neerwaartse spiraal terecht komen.

Onderzoeken van TNO geven aan dat begeleidingstrajecten met individuele aandacht positief bijdragen aan herstel van functioneren en het vergroten van hun belastbaarheid. Met name de mentale en sociaal-emotionele aspecten zijn zowel vooraf als tijdens een disbalans of uitval goed in kaart te brengen met de werk-energie analyse

Vitale werknemers zijn bevlogen werknemers!
Waarom wachten tot er iets voorvalt dat impact heeft?
Hoe groter de veerkracht van een werknemer, hoe vitaler deze zich voelt.
Investeer in de vitaliteit en bevlogenheid van uw werknemers door de werk-energie analyse test:

– investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt verzuimkosten
– investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit

 

Voor een eerste indruk van elementen van vitaliteit kun je zelf onze gratis vitaliteitstest doen.

Neem contact met me op voor meer informatie over de opbouw en wetenschappelijke onderzoeken die aan de werk-energie analyse zijn vooraf gegaan.