Terugkeer na uitval

Bij langdurige ziekmeldingen beslaat 38% uit psychische klachten en 28% uit klachten aan het bewegingsapparaat. (Aldus RIVM)
De klachten die voortkomen uit stress, disbalans, niet lekker in hun vel zitten zijn vroegtijdig te ondervangen door preventieve vitaliteitstrainingen. Fysieke klachten waarin zojuist het verband is gelegd met stress als mogelijke oorzaak zijn in relatief korte tijd in kaart te brengen en om te zetten naar een concreet stappenplan wat leidt tot duurzame verandering.

Hoe terugkeer na uitval tot duurzame terugkeer leidt:

Belangrijk blijft betrokkenheid van zowel medewerker als leidinggevende en een stapsgewijze ondersteuning via bijvoorbeeld digitaal zelfmanagement (goed werkgeverschap). Het gaat om herstel, beter worden en continue leren op een duurzame manier. Niet alleen werkgerelateerd, maar vooral levensgerelateerd.
De 3 kerndimensies van vitaliteit van de werknemer spelen hierbij een rol: energie, motivatie en veerkracht.
Net als de 5 kerngebieden voor duurzame inzetbaarheid vanuit de werkgever: btrokkenheid, organisatie van het werk, gezondheid, ontwikkeling en “APK”.

Vaak starten advies en begeleidingstrajecten pas na langere tijd. Vaak pas na 1 jaar ziekteperiode. Het is raadzaam dit te vervroegen. Waarom niet direct een externe inschakelen om de vitaliteit van uw werknemer aan te spreken? Er is dus potentie en winst te behalen om zowel preventief als curatief processen, afspraken en ondersteuning anders in te vullen. Dit geldt zowel in geval van stress en neiging tot uitvallen als wel bij reeds volledig uitgevallen zijn. De werk energie analyse is op elk moment van het (ziekte)traject van de werknemer inzetbaar en kan in overleg met de werknemer zelfs een onderdeel zijn in de verslaglegging van de wet poortwachter.

De meest voorkomende fysieke klachten aan het bewegingsapparaat zijn lage rugpijn, nek- en schouderklachten en klachten aan het bovenlijf. In deze volgorde. Regelmatig blijken deze fysieke klachten te verhelpen te zijn door het veranderen van de lichaamshouding. (ergonomisch). Echter, ook aan verkramping of verstijving in de lichaamshouding kunnen psychische oorzaken ten grondslag liggen.

De meeste psychische oorzaken liggen in stemmingswisselingen, stemmingsstoornissen (waaronder depressie na verlies, trauma, onverwerkte emoties / gebeurtenissen).
De eerste klacht die hierbij meestal ontstaat zijn concentratie en geheugenproblemen. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder de aanmelding voor extra begeleiding in dit ziektetraject start, hoe positiever het oordeel over de bijdrage aan de oplossing van het ziekteverzuim ervaren wordt. Het biedt een grotere kans op verandering in zorggebruik en een lagere kans op arbeidsongeschiktheid. Mogelijk komt dit doordat het begeleidingstraject met individuele aandacht positief bijdraagt aan herstel van functioneren en vergroting van belastbaarheid. De bevinding dat de kans op terugkeer naar werk hoger is bij een vroege aanmelding is consistent met de lagere zorgkosten voor de groep die vroeg wordt aangemeld.

Bijlage: Job Demands-Resouces (JD-R) Model   jdr_model