Vergoeding

Kiezen voor begeleiding naar meer vitaliteit in jouw leven via Inner Dreams is een investering in jezelf!

 

Uit je harnas in je groei, vergoedingBij deze investering kan het zijn dat je tegemoet gekomen wordt door werkgever of zorgverzekeraar.

Uit je harnas in je groei

Je zorgverzekeraar: hiervoor ben ik aangesloten bij de ViV, Nederlandse Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, ViV registratienummer 1907217A. AGB code praktijk 90-19085 zorgverlener 90-040672, RBCZ Licentie 505000R

 ViV is de de eerste beroepsvereniging in Nederland die sinds februari 2015 ISO gecertificeerd is. Lees hier meer.

Je werkgever:  omdat werkgevers steeds vaker voordeel ervaren  zijn tegenwoordig steeds meer werkgevers bereid om de kosten (geheel of gedeeltelijk) te betalen. Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor het bedrijf. Kosten kunnen gedekt zijn door de arbodienst.
Een andere optie bij je werkgever is het bedrijfsopleidingenbudget voor een persoonlijk traject. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

 

Andere suggesties voor tegemoetkomingen:

Een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO): indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en reïntegratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst te sluiten (IRO). Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een reïntegratie- of coachtraject. Informeer bij jouw eigen contactpersoon bij het UWV naar de mogelijkheden.

De Belastingdienst: de belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor studie en opleiding gericht op beroep of toekomstig beroep (ook op te vatten als coaching, loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post studiekosten/scholingsuitgaven.  Informeer bij jouw eigen belastingadviseur voor jouw mogelijkheden.

Zelfstandig ondernemerschap: indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters)begeleiding aftrekbaar als ondernemingskosten. Ook kun je als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers voor tegemoetkoming in de kosten. Informeer bij jouw eigen verzekering naar de mogelijkheden.

Persoons Gebonden Budget (PGB): begeleiding door Inner Dreams is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget. Informeer bij ons naar jouw mogelijkheden of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Het Vervangingsfonds Wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden. werken en leven vanuit energie, vergoeding
“Ik leer professionals hoe zij meer balans kunnen ervaren en daardoor meer energie over kunnen houden, zodat zij met meer vitaliteit, levenskracht en inspiratie op de werkvloer en in het leven staan.”

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Codes ten behoeve van zorgverzekeraars op een rijtje:

 AGB code praktijk 90-19085 zorgverlener 90-040672

 ViV Registratienummer 1907217A

RBCZ Licentie 505000R

Click edit button to change this code.

Vitaliteitsmanagement

Lichaam en geest vormen een eenheid

en wanneer mensen niet lekker in hun vel zitten, privé of werk gerelateerd, is dat terug te zien op de werkvloer. Herkent u het in de kostenpost van uw ziekteverzuim? Zijn binnen uw organisatie de thema’s ziekteverzuim, verandering, gezondheid, duurzaamheid en vitaliteit al aan bod geweest?

Bedrijven en organisaties worden zich steeds meer bewust van het belang hiervan. Vaak is echter niet duidelijk hoe zij als organisatie ervoor staan en/of hoe zij invulling kunnen geven aan vitaliteit. Hoe is dat bij u?  Een eerste, vrijblijvend, gesprek  kan inzicht en duidelijkheid voor u geven of het belangrijk is om hier stappen in te ondernemen.

Natuurlijk wilt u een gezonde organisatie met enthousiaste en vitale medewerkers. Mensen die lekker in hun vel zitten en energie hebben om hun werk te doen. Vitale medewerkers weten op een plezierige en gezonde manier invulling te geven aan hun werk en zichzelf vorm te geven in hun functie. Het zijn medewerkers met veerkracht en ervaren plezier in wat ze doen. Ze zijn pro-actief en enthousiast en staan met passie in het leven.

Uitgangspunt is dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid dragen. Tegelijkertijd kan uw organisatie hier een ondersteunende rol in spelen. Managers en afdeling HR nemen een belangrijke en actieve rol in bij vitaliteitsmanagement.

Vitaliteitsmanagement onderzoekt, geeft inzicht en begeleidt naar meer gezonde en vitale medewerkers. Dit geeft een meer gezonde en vitale organisatie. Medewerkers die eventueel rondlopen met klachten worden hierdoor vroegtijdig in beeld gebracht. Zowel de fysieke als de mentale gesteldheid. Met persoonlijke begeleiding, coaching, training en een gerichte aanpak op de juiste plek kan het voorkomen worden dat mensen ongezond verder gaan en ziek worden. Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor uw organisatie.

Vitaliteitsmanagement en het nieuwe werken

Het nieuwe werken is gericht op ‘work-life balance’. Mensen kunnen op andere wijzen invulling geven aan hun werk dan op de standaard werkplek en standaard werktijden. Dit vraagt om persoonlijke verantwoordelijkheid van uw medewerkers en en hiervoor is duurzame veerkracht nodig. Heeft u de veerkracht van uw medewerkers helder?

Elke organisatie is uniek en vraagt een persoonlijke benadering. Kwaliteit is hierbij belangrijk, wat betekent dat de benadering effectief moet zijn. Omdat iedere organisatie met haar behoeften, vraagstukken en problematieken uniek is, is onze benadering en aanpak hiervan ook zo.

Neem voor een vrijblijvende kennismaking en een eerste gesprek contact met ons op.