Visie

“Iedereen is anders en iedereen struikelt wel eens.
Je vitaliteit en je veerkracht bepalen hoe snel je weer op kunt staan”

 

Vitaliteitstrajecten bij Inner Dreams zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het lichaam is als een opslagplaats voor onze ervaringen en alles wat we meemaken krijgt een inprint, een afdruk, wat later onbewust terug te horen is in onze overtuigingen en terug te zien is in ons gedrag. Alleen een gesprek voeren is dan niet altijd voldoende. Juist door een  combinatie te maken van het verbale met het non-verbale ontstaat een effectieve methode welke een directe uitwerking heeft op zowel het gevoel als de denkwereld.

 

Vitaliteit als basis leidt tot authenticiteit. Pas wanneer je als mens uiting kunt geven aan je diepste verlangens,  zonder dat het je extra inspanning kost, werk je vanuit je authenticiteit. Je ervaart dan je eigen vitaliteit, je levensenergie en je levensbeweging.

 

Vanuit eigen, innerlijke wensen en mogelijkheden werken geeft mensen meer plezier en geluksgevoel. Het verhoogt je energie en vergroot je motivatie en inspiratie om datgene te doen wat je werkelijk wilt doen. En dit is merkbaar in je (werk, leef) omgeving.
Vitaliteit zorgt voor veerkracht en plezier en leidt tot pro-activiteit en enthousiasme.

 

Voordeel : de beweging die je met Inner Dreams maakt zorgt ervoor dat het jouw eigen beweging is. Dit wil zeggen dat je handelt vanuit jezelf, vanuit eigen kracht en met plezier. Het geeft je vitaliteit en verbetert je gezondheid. Dit geeft meer kwaliteit, meer plezier en meer geluksgevoel aan jouw leven!
Het voorkomt klachten zoals stress, vermoeidheid en burnout. Wanneer je beweegt vanuit jouw innerlijke houdt je jezelf op natuurlijke wijze energiek.