Kom in beweging

Wil je iets anders dan dat je nu hebt? Doe dan iets anders dan wat je tot nu toe deed!

Kom in actie, maak een plan en breng het tot uitvoering. Je zal ontdekken dat het je plezier en energie op gaat leveren als je kan doen wat je leuk vindt, wat bij je past. Soms heb je daar hulp of een steuntje in de rug bij nodig, dat geldt voor iedereen. Neem dan contact met me op voor een gratis kennismaking om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen. We doen een intake, waarin je helder krijgt hoe jij weer meer balans kan krijgen in jouw leven. Meer in contact kan komen met je talenten, je passie, je gevoel. En hoe je meer rust, plezier, ontspanning, energie, vrijheid kan krijgen. Kortom, hoe jouw stappenplan eruit ziet naar een vitaler leven!

Training

“The only way to make sense out of change is to plunge into it,
move with it and join it’s dance”  –   Alan Watts

Door verandering te brengen in een patroon of beweging van jezelf, ga je van passief naar actief. Door te werken aan je lichaamshouding breng je verandering in je levenshouding en daarmee in je persoonlijke effectiviteit. Door de verandering aan te gaan en in ‘de beweging’ mee te gaan kom je weer in contact met je eigen, innerlijke drijfveren. 

 Door te werken met een combinatie van zowel de gesproken taal als de lichaamstaal creeren we een effectieve manier van werken met een blijvend resultaat. De training is gericht op verandering vanuit eigen talenten, eigen mogelijkheden en dat maakt dat de veranderingen effectieve, doeltreffende en blijvende resultaten op kunnen leveren.

Trainingen zijn erop gericht een beweging in gang te zetten die leiden naar eigen verantwoordelijkheid, vanuit eigen kracht. Een beweging vanuit zelf acceptatie, zelf vertrouwen en zelf respect. Alléén vanuit een innerlijke beweging, met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander, kan een vitaler leven ontstaan.

sunflowers, beweging

Test de voorkeur van je zintuigen

535099_385799858128452_138274038_nRepresentatiesysteem, voorkeurstest,
welke voorkeur heb jij bij waarnemen?

Waarnemen doen we met onze zintuigen: VAKOGS Visueel (zien, beeld) Auditief (horen, geluid) Kinestetisch (voelen, tastzin of emotioneel) Olfactorisch (ruiken, geur) Gustatorisch (proeven, smaak)Spiritueel (6e zintuig, innerlijk weten of voelen). Je representatiesysteem is je systeem waarmee je ervaringen weergeeft vanuit je zintuigen. Je voorkeursrepresentatie systeem is je zintuigelijke systeem dat je bij voorkeur gebruikt om een interne ervaring mee uit te drukken, vorm te geven. Dit is wat we horen in taal en zien in non-verbale uitingen.

Hieronder kun je een test downloaden en printen om in kaart te brengen wat jouw voorkeursrepresentatiesysteem is. Het is een test, zoals we die in de NLP introductiecursus gebruiken. Je kan het printen, invullen en gebruiken. De test is een momentopname. Het hoeft niet overal en altijd of je leven lang te gelden. Het geeft wel inzicht in je manier van weergeven en jouw voorkeur in het gebruik van je zintuigen.

Je kan een blog lezen over NLP en ons brein.
Of direct naar onze pagina gaan over onze NLP trainingen

[purchase_link id=”1906″ style=”button” color=”green” text=”Bestellen”]

Wanneer je meer wilt weten….

Representatiesysteem, predikaten
Alles wat we in de wereld om ons heen waarnemen, doen we via onze zintuigen (modaliteiten). Onze representatie hiervan in beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaak (submodaliteiten) bepaalt wat we hiervan vinden. We nemen het waar en wanneer we er een betekenis aan gegeven hebben, kunnen we deze waarneming onder woorden brengen. We nemen allemaal op onze eigen unieke wijze waar en veelal doen we dit op eenzelfde, eigen wijze, volgens een patroon. Binnen een patroon van een representatiesysteem worden predikaten gebruikt. Predikaten zijn proceswoorden die mensen gebruiken om betekenis te geven aan een ervaring. Deze woorden worden gebruikt om de innerlijke presentatie van de ervaring weer te geven. Predikaten geven informatie over het representatiesysteem dat iemand onbewust gebruikt. Om in je communicatie je rapport op te bouwen en te behouden is het belangrijk dat je de predikaten herkent en hierop aan kunt sluiten. De keuze van ons representatiesysteem doen we onbewust. We kennen de representatiesystemen zoals we de zintuigen kennen.

VISUEEL (beelden)
Bijbehorende uitspraken zijn: Ik zie wat je zegt. Het is me helder wat je bedoelt. Ik ben blanco. Dit geeft me nieuwe inzichten. Het verbreed mijn horizon. De mensen die er de voorkeur aan geven via hun visuele representatiesysteem waar te nemen, zie je meestal met een rechtere houding. (in vergelijking met gebruik van een ander representatiesysteem). Zij hebben een opgeheven hoofd, veelal de ademhaling hoger in de longen en zijn met hun ogen naar boven gericht, maken beelden en zoeken plaatjes. Hun hele houding is op dat moment gericht op het waarnemen via beelden. Zij hebben hun interesse in hoe het eruit ziet.

AUDITIEF
(geluiden)
Dat klinkt me als muziek in de oren. Er gaat een belletje rinkelen. Ik hoor je wel. Dat klinkt goed. Luister eens. Ik vraag mezelf af of…. Mensen die liever auditief waarnemen hebben hun ogen veelal naar opzij gericht, richting hun oren. Hun ademhaling komt meer vanuit het midden van hun borstkas en hun hoofd beweegt vaak in de richting van het geluid. Andere geluiden kunnen als storend ervaren worden en hierdoor kan het voor hen prettig zijn om zelf meer geluid te maken of in zichzelf te gaan praten. Hun houding is gericht op het waarnemen via luisteren en horen en zijn tevens gevoelig voor de stemtoon. Complimentjes e.d. komt de groep mensen met een auditieve voorkeur graag ter ore. Het kan ze niet vaak genoeg verteld worden.

KINESTHETISCH (voelen, tastzin en beweging)
Ik voel het aan mijn water. Daar heb ik een goed gevoel bij. We staan met onze rug tegen de muur. Vat je wat ik bedoel? Gezellig is het hier. Mensen die kinesthetisch ingesteld voelen graag en ervaren complimentjes bijvoorbeeld het liefst middels een schouderklopje. Hun oogbewegingen gaan vaker naar rechtsonder/beneden. Zij ademen meer vanuit het onderste deel van hun longen. Dit gaat langzamer dan bij de andere representatiesystemen, net als hun spreken en hun bewegingen. Herinneringen en leren onthouden zij door ‘doen’, door fysieke actie en zijn worden geprikkeld door hoe het voor hen ‘voelt’.

OLFACTORISCH (geur)
Dat ruikt naar onraad. Ga eerst nog eens wat rondsnuffelen. Ik ga even frisse lucht opsnuiven. De geur van succes. Waarnemen via de neus zorgt ervoor dat mensen hun neus wat vooruit gestoken hebben en soms zelfs in de lucht.

GUSTATORISCH (smaak)
Dit is een bittere nederlaag. Dat is ranzig / zuur. Daar krijg ik een vieze smaak van in mijn mond.. Dat was een pittig gesprek. De overwinning smaakt zoet. Die heeft smaak! Om waar te kunnen nemen via de mond is je mond in beweging, je tong en je speekselklieren. Je ziet de lippen en wangen bewegen, alsof er eten in de mond aanwezig is en zij het langs de papillen af voelen gaan.

AUDITIEF DIGITAAL (interne dialoog)
Ik begrijp het. Ik weet dat ….. Ik denk dat ik het snap. Het is logisch. Dit slaat tenminste ergens op. Waar is de structuur? We hebben alle representatiesystemen in ons en bij de mensen die voornamelijk auditief digitaal zijn ingesteld, zien en horen we dat het meest duidelijk. Zij gebruiken de systemen door elkaar en zijn hierin vooral gericht op de structuur en logica van de waarneming. Hun ogen bewegen zich nogal eens naar linksonder (‘hoe zat het ook alweer?). Zij zijn ‘in overleg met zichzelf’ en willen weten en begrijpen wat zij waarnemen.

Voorbeelden van Predikaten

VISUEEL
(Beelden)
Zien, Aanschouwen, Inbeelden, Kleurrijk, Visie, Bezichtigen, Inzicht, Bijwonen, Blikken, Kijken,  Turen, Spieden, Loeren, Staren, Schetsen, Tekenend, Verhelderend, Helder / Wazig, Licht werpen op

AUDITIEF
(Geluiden)
Afstemmen, Afvragen, Beweren, Doof, Echo, Fluisteren, Toon, Klank, Gerucht, Harmonieus, Horen,  Luisteren (naar), Aanhoren, Toehoren, Verhoren, Opmerken, Hard/zacht, Gehoorzamen, Mompelen

KINESTHETISCH (Tast, Beweging, Gevoel)
Aanraken, Aandringen, Balans, Bedroefd, Voelen, Sfeer, Druk, Verontrusten, Verveeld, Aanpakken, Emotioneel, Evenwicht, Kauwen, Ontspannen, Stevig, Trillen, Lijden, Pakken, Paniek, Breken,

SPIRITUEEL (Innerlijk weten, voelen)
Energie, Verbinding, Verlichting, Geluk, Eenheid, Afgescheidenheid, Vrede, Vreugde, Persoonlijkheid, Geweldloosheid, Eenzaamheid, Liefde, Heelheid, Duister, Voeden, Levenskracht, Verbondenheid

AUDITIEF DIGITAAL (Interne stem, dialoog)
Gedachtewisseling, Weten, Begrijpen, Logischerwijze, Logisch dat, Verklaren, Peinzen, Overpeinzen, Opsommen, Zich afvragen, Denken, Bedenken, Beredenering, Analyseren, Bevatten, Snappen

Voorbeeldzinnen “rammelen”.
Hij staat aan de deur te rammelen -> auditief
Mijn maag rammelt van de honger -> auditief
Dat verhaal rammelt aan alle kanten -> auditief

Elk predikaat is contextafhankelijk:
Erop los trommelen -> auditief als het daadwerkelijk op een trommel is
Erop los trommelen -> kinestetisch wanneer het iemand in elkaar slaan is
Uit bed trommelen -> kinestetisch