Training

“The only way to make sense out of change is to plunge into it,
move with it and join it’s dance”  –   Alan Watts

Door verandering te brengen in een patroon of beweging van jezelf, ga je van passief naar actief. Door te werken aan je lichaamshouding breng je verandering in je levenshouding en daarmee in je persoonlijke effectiviteit. Door de verandering aan te gaan en in ‘de beweging’ mee te gaan kom je weer in contact met je eigen, innerlijke drijfveren. 

 Door te werken met een combinatie van zowel de gesproken taal als de lichaamstaal creeren we een effectieve manier van werken met een blijvend resultaat. De training is gericht op verandering vanuit eigen talenten, eigen mogelijkheden en dat maakt dat de veranderingen effectieve, doeltreffende en blijvende resultaten op kunnen leveren.

Trainingen zijn erop gericht een beweging in gang te zetten die leiden naar eigen verantwoordelijkheid, vanuit eigen kracht. Een beweging vanuit zelf acceptatie, zelf vertrouwen en zelf respect. Alléén vanuit een innerlijke beweging, met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander, kan een vitaler leven ontstaan.

 

sunflowers, training